Veelgestelde vragen - Techniek

Is de inhoud van documenten die bij de data horen doorzoekbaar met de API’s?

Naar boven

Zijn de data realtime raadpleegbaar?

Nee. De data in het Gegevensmagazijn zijn neartime raadpleegbaar. Het kan bijvoorbeeld even duren voordat de Griffie een motie heeft verwerkt of de Dienst Verslag en Redactie een verslag heeft uitgewerkt.

Tags
Naar boven

Is er een limiet op het aantal OData query's per sessie?

Nee. Wel wordt het dataverkeer zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over alle sessies. Hierdoor kan het zijn dat hetzelfde verzoek met de OData API de ene keer sneller een resultaat geeft dan de andere keer.

Tags
Naar boven

Hoe werkt de OData API?

Met de OData API kan middels een zelfopgestelde zoekvraag in de vorm van een URL (query) data worden opgevraagd uit het Gegevensmagazijn. De OData API levert de data in het machineleesbare bestandsformaat JSON. Bekijk de documentatie over de OData API voor de benodigde stappen om tot een query te komen.

Tags
Naar boven

Hoe werkt de SyncFeed API?

Met de SyncFeed API kan data uit het Gegensmagazijn gesynchroniseerd worden met een eigen Database. De SyncFeed API is gebaseerd op Atom 1.0 en levert data in het machineleesbare bestandsformaat XML. Bekijk de documentatie over de SyncFeed API voor de benodigde stappen om een eigen database met het Gegevensmagazijn te synchroniseren.

Tags
Naar boven