Waarom bevat de data lege entiteiten?

Deze lege entiteiten met enkel een unieke identificatiecode zijn zogenoemde placeholders. In het Gegevensmagazijn komen data binnen uit verschillende bronnen. Zo is er bijvoorbeeld een bronsysteem dat specifiek bedoeld is voor persoonsgegevens (Sesam) en een bronsysteem met gegevens over activiteiten, zaken en documenten die voortkomen uit het parlementaire proces (Parlis).

Nu wil het dat Parlis in bepaalde situaties ook persoonsgegevens aanlevert, bijvoorbeeld wie een specifieke zetel binnen een commissie bekleedt. Omdat er is besloten dat de persoonsgegevens uit Sesam leidend zijn, worden deze persoonsgegevens uit Parlis automatisch losgekoppeld en vervangen door een koppeling naar de betreffende persoonsgegevens uit Sesam.

De losgekoppelde persoonsgegevens uit Parlis bestaan voort in entiteiten met een unieke identificatiecode die verder leeg zijn. Deze entiteiten zijn verder leeg zodat er geen niet-leidende persoonsgegevens uit het Gegevensmagazijn gehaald kunnen worden. Binnen de informatiehuishouding van het Gegevensmagazijn worden dit placeholders genoemd. Omdat het belangrijk is te allen tijde te kunnen herleiden welke veranderingen er plaats hebben gevonden binnen het Gegevensmagazijn worden placeholders niet verwijderd.

Tags