Deelnemers werkbezoeken niet meer openbaar

27-07-2023 09:00
Image

Vanaf vandaag zal het Open Data Portaal geen informatie meer verschaffen over welke Tweede Kamerleden aan een werkbezoek gaan deelnemen. Deze informatie is tevens met terugwerkende kracht verwijderd daar het bronsysteem Parlis niet de mogelijkheid heeft om enkel data vanaf een bepaald moment beschikbaar te stellen. Het streven is om in de toekomst de deelnemers een werkbezoeken weer beschikbaar te stellen in het Gegevensmagazijn nadat de betreffende werkbezoeken hebben plaatsgevonden.

Tags