Komen de stemmingsuitslagen op het Open Data Portaal?

Ja, per persoon en fractie kunt u de stemmingsuitslagen bekijken. Zoals in het informatiemodel staat, komen de stemmingsuitslagen in de entiteit 'stemming' en in de entiteit 'verslag'. 

Tags