Wijzigingen activiteitsoorten bronsysteem

19-02-2021 09:00
Image

Op 31 maart wordt het herziene Reglement van Orde van de Tweede Kamer officieel van kracht. Dat heeft wijzigingen in bronsystemen van het Open Data Portaal tot gevolg.

  • De activiteitsoort “algemeen overleg” vervalt per 31 maart 2021. Vanaf die datum doet het “commissiedebat” haar intrede. Deze nieuwe soort is al zichtbaar, omdat er al commissiedebatten gepland zijn.
  • Nieuw is de activiteitsoort ”verhoor”. Deze wijziging is met terugwerkende kracht doorgevoerd.
  • De activiteitsoort “hoorzitting / rondetafelgesprek” is gesplitst in “hoorzitting” en “rondetafelgesprek”. Ook deze wijziging is met terugwerkende kracht doorgevoerd.

Aan het informatiemodel verandert niets. Wel verandert de invulling van activiteit soort en daarmee de mogelijke waarden.

Een verhoor is onderdeel van de parlementaire enquête; het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te oefenen. De getuigen die de parlementaire enquêtecommissie oproept voor verhoor, zijn verplicht om te verschijnen. Dit geldt ook voor (voormalig) ministers en staatssecretarissen. De getuigen staan onder ede en de verhoren zijn openbaar.
Een hoorzitting is een openbare vergadering waarin een commissie personen en/of organisaties hoort. Een hoorzitting is een van de instrumenten in het voorbereidend onderzoek.
Het rondetafelgesprek is een variant op de hoorzitting waarbij Kamerleden, externe betrokkenen, deskundigen en soms ook ambtenaren met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp.

Vragen of opmerkingen?
Mail naar opendata@tweedekamer.nl.