U bent hier

Voortgang & vervolg Roadmap Q4 en Q1 2019

maandag 3 december 2018 - 15:27

Met de diverse interne en externe belanghebbende is er inmiddels een consensus waar we aan gaan werken de komende maanden. In dit artikel zullen we de verwachte planning toelichten. Er worden grote wijzigingen doorgevoerd om de datakwaliteit te kunnen gaan garanderen. Deze wijzigingen zijn eerder al gecommuniceerd in een voorgaand artikel:

  • Versimpelen opslag door geen geneste XML meer op te slaan. Door geen geneste XML meer op te slaan wordt de opslag versimpeld. De REST zal waarschijnlijk hernoemd worden naar een "SyncFeed" die meer verschillende rootelementen bevat en alleen geschikt is voor het synchroon houden van externe databases. Het OData punt en informatiemodel blijft nagenoeg hetzelfde, wel zullen er velden qua naamgeving wijzigen. Zodra dit bekend is zullen we hier een apart artikel over plaatsen.
  • Versimpelen functionaliteit: we zullen alleen nog vluchtige informatie gaan ontsluiten. De archiveringsfunctie verhuisd naar een ander intern systeem. Bijwerken gebeurt niet langer per veld maar per gehele entiteit.
  • Versimpelen toevoer informatie: Per entiteit gaan de bronsystemen mutaties leveren, niet meer in een geneste structuur. Dit maakt het proces transparanter en efficiënter.
  • Architectuur verbeteringen doorvoeren, de flexibiliteit van het systeem wordt verbeterd zodat andere systemen hier makkelijker op kunnen aansluiten. Nu worden er teveel eisen gesteld aan leverende systemen waardoor de doorlooptijd lang is. Daarnaast vereist het systeem nu bij grote aanpassingen een volledige reload wat niet wenselijk is voor de afnemers. De sleutels (guids) worden voortaan persistent opgeslagen.

De ontwikkelingen gaan voorspoedig en we verwachten de volgende mijlpalen te gaan realiseren:

  • Januari 2019, definitieve nieuwe Informatiemodel (XSD's) wordt opgeleverd. Verschillen met de huidige versie zullen we in een apart artikel publiceren op de site.
  • Maart 2019: Acceptatie zal worden opgeleverd, externe afnemers kunnen hier al bij. Acceptatie tests zullen uitgevoerd gaan worden, afhankelijk van de bevindingen zal de live-gang gecommuniceerd gaan worden.
  • April 2019: Live-gang nieuwe versie.

Parallel zijn we bezig het community management een betere invulling te gaan geven. Hierover willen we jullie binnenkort informeren. Tot slot zullen we een begin gaan maken met een centrale pagina om de "known issues" op te sommen met toelichtingen of verwachte opleverdata hierbij.