Update: Wijzigingen in de entiteit ‘Activiteit’

20-09-2021 09:00
Image

Er heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de entiteit ‘Activiteit’. Het attribuut ‘Soort’ heeft een aantal nieuwe mogelijke waarden gekregen:

 • Plenair debat (debat)
 • Plenair debat (dertigledendebat)
 • Plenair debat (initiatiefwetgeving)
 • Plenair debat (interpellatiedebat)
 • Plenair debat (overig)
 • Plenair debat (tweeminutendebat)
 • Plenair debat (wetgeving)

Bij ‘Plenair debat (debat)’ en ‘Plenaire debat (interpellatiedebat)’ is er sprake van een herbenoeming. Voorheen heette deze ‘Plenair debat’ en ‘Interpellatiedebat’. ‘Plenair debat (overig)’ zal gebruikt worden voor bijvoorbeeld Algemene Politieke Beschouwingen, Verantwoordingsdebatten en Debatten over een Europese Top.

De entiteit ‘Activiteit’ daarnaast ook zeven nieuwe attributen erbij gekregen:

 • Aanvrager: Bevat de functie, volledige naam en fractieafkorting van de aanvrager van een plenair debat of interpellatiedebat.
 • Aanvraagdatum: Bevat de datum waarop het betreffende debat aangevraagd en toegekend is tijdens een Regeling van Werkzaamheden.
 • Datum verzoek eerste verlenging: Bevat de datum waarop de Griffie Plenair benaderd is om de aanvraag te verlengen voor de eerste keer.
 • Datum mededeling eerste verlenging: Bevat de datum waarop de eerste verlenging is aangevraagd en toegekend tijdens een Regeling van Werkzaamheden.
 • Datum verzoek tweede verlenging: Bevat de datum waarop de Griffie Plenair benaderd is om de aanvraag te verlengen voor de tweede keer.
 • Datum mededeling tweede verlenging: Bevat de datum waarop de tweede verlenging is aangevraagd en toegekend tijdens een Regeling van Werkzaamheden.
 • Vervaldatum: Bevat de datum waarop het betreffende debat komt te vervallen.