Update 7: data volledigheid API - data is ingeladen

20-07-2019 09:00
Image

Inmiddels is alle data ingeladen van de 3 bronsystemen. We gaan de komende maanden ervaren hoeveel gebruik hiervan gemaakt wordt en dit meenemen in het realiseren van schaalbaarheid. Graag horen we jullie feedback over de API's via de externe issue tracker.

Bronsystemen die near-time worden bijgewerkt:

  1. Actorensysteem gericht op de registratie van de Tweede Kamerleden.
  2. Data ondersteunend aan het werkproces van de Griffie. 
  3. Verslagen van vergaderingen.