Update 2.11.0: Wijziging in de entiteit ‘Persoon’

18-10-2021 09:00
Image

Over een week (25 oktober) gaat release 2.11.0 van het Gegevensmagazijn live. De volgende wijziging vindt plaats:

  1. De entiteitsoort Persoon krijgt een nieuw attribuut: Fractielabel. Dit attribuut zal een waarde krijgen wanneer een Persoon geen lid is van de Tweede Kamer maar wel onderdeel is van een fractie in een andere hoedanigheid. Denk hierbij aan een Eerste Kamerlid dat deelneemt aan een commissie.

De wijziging is al verwerkt in de documentatie.