U bent hier

Roadmap: voortgang

woensdag 26 september 2018 - 16:10

Half april 2018 hebben we een Roadmap gepubliceerd. Via dit artikel brengen we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Destijds hebben we dit gecommuniceerd in de onderstaande categorieën:

 • Documentatie-uitbreiding
  De documentatie is inmiddels verbeterd, mede dankzij jullie feedback. Daar gaan we uiteraard mee door.
 • Communicatie
  Doordat interne projecten af en toe op elkaar wachten qua aansluiting is het soms lastig te voorspellen wanneer veranderingen plaatsvinden. We worden hier al flexibeler in, maar dit blijft een punt van verbetering. We zijn bezig om een algemene bijeenkomst te organiseren voor alle externe afnemers.
  Het communiceren over de Roadmap blijven we natuurlijk zo goed mogelijk doen.
 • Overige punten feedback
  Het afschaffen van de IP Whitelist wordt nog besproken met de systeembeheerders en de organisatie. Daarbij is een API-Key een waarschijnlijke opvolger van de Whitelist, mede omdat we nog wel het gebruik van het OData-punt willen reguleren.
  Datasets zijn nog niet beschikbaar gesteld wegens de datakwaliteitproblemen.
 • Verbeteren datakwaliteit
  • Actuele wijzigingen: Helaas zijn nog niet alle problemen verholpen. De mutaties van bronsystemen komen nog niet goed door. Dit vraagt om een aanpassing aan het bronsysteem die helaas niet snel gerealiseerd kan worden.
  • Redactie werkt technisch, er wordt nog onderzocht hoe we de ontbrekende actoren gaan koppelen.
  • OData vernieuwing in versie V3 is inmiddels doorgevoerd, zie ook: https://opendata.tweedekamer.nl/nieuws/nieuwe-versie-odata-beschikbaar
 • Start project tweedekamer.nl op de API: Uitgesteld wegens datakwaliteit.

Roadmap datakwaliteit

Organisatorisch is het nu zaak om de diverse afdelingen goed met elkaar af te stemmen. Daarnaast is er een aantal technische uitdagingen. We zijn bezig met het maken van een planning voor het komende half jaar. Wanneer deze gereed is zullen we deze delen.

Technisch gezien willen we gaan versimpelen om zo de datakwaliteit te kunnen garanderen:

 • Versimpelen opslag door geen geneste XML meer op te slaan. Door geen geneste XML meer op te slaan wordt de opslag versimpeld. De REST zal nog wel blijven werken, maar meer verschillende rootelementen bevatten. Het OData-punt en informatiemodel blijven hetzelfde.
 • Versimpelen functionaliteit: we zullen alleen nog vluchtige informatie gaan ontsluiten. De archiveringsfunctie verhuist naar een ander intern systeem. Bijwerken gebeurt niet langer per veld maar per gehele entiteit.
 • Versimpelen toevoer informatie: Per entiteit gaan de bronsystemen mutaties leveren, niet meer in een geneste structuur. Dit maakt het proces transparanter en efficiënter.
 • Architectuurverbeteringen doorvoeren, de flexibiliteit van het systeem wordt verbeterd zodat andere systemen hier makkelijker op kunnen aansluiten. Nu worden er teveel eisen gesteld aan leverende systemen waardoor de doorlooptijd lang is. Daarnaast vereist het systeem nu bij grote aanpassingen een volledige reload, hetgeen niet wenselijk is voor de afnemers.