U bent hier

Roadmap & terugkoppeling van gebruikers

dinsdag 17 april 2018 - 14:25

De Tweede Kamer doet steeds meer ervaring op met het concept open data, voornamelijk door de constructieve feedback van de open data gemeenschap. Via verschillende wegen krijgen we deze feedback binnen en zoeken we tevens nog een goede manier om dit centraal te delen. Begin maart is er een feedback sessie geweest met de Open State Foundation (https://openstate.eu/nl/over-ons/) waar de Tweede Kamer der Staten-Generaal eerder een Hackathon mee heeft georganiseerd. OSF heeft langer ervaring met het concept open data, vanuit deze ervaring en verzamelde feedback zijn verbeterpunten gekomen.

Graag delen we met jullie de besproken punten en lichten we toe waar we het komende half jaar mee aan de slag gaan.

 • Documentatie uitbreidingen
  • Technisch van de bestaande API’s, meer voorbeelden en makkelijker te zien op de site.
  • Functioneel, we gaan het informatiemodel op de site zetten met toelichtingen per entiteit.
 • Communicatie
  • Aankomende ontwikkelingen in een Roadmap. Dit artikel is een eerste versie van de Roadmap.
  • Nieuwsbrief / Twitter: we gaan onderzoeken of we afnemers nog beter op de hoogte kunnen stellen van veranderingen
  • Gebruikersbijeenkomst & feedback sessie: In de toekomst willen we een open sessie met onze afnemers organiseren waarbij we feedback persoonlijk kunnen bespreken.
  • Forum: Het forum op de site staat tijdelijk uit, de invulling hiervan is nog niet wat men er van verwacht. Dit willen we samen met de gemeenschap bespreken.
  • Release notes: Deze publiceren we tegenwoordig bij iedere release.
  • Bug tracker: We gaan onderzoeken hoe we de bekende bugs gemakkelijk met de gemeenschap kunnen delen.
 • Overige punten van feedback:
  • IP Whitelist. Veel mensen ondervinden hinder van de IP Whitelist. We gaan hiervoor alternatieven onderzoeken.
  • Data sets: Deze zijn op dit moment niet beschikbaar op de site, we willen op korte termijn een aantal sets beschikbaar stellen.

Roadmap Q2 en Q3 2018:

 • Verbeteren datakwaliteit:
  • Actuele wijzigingen: we zien op dit moment nog problemen in het bijwerken van actuele activiteiten.
  • Redactie verbeteringen. Personen, fracties en commissies willen we gekoppeld aanbieden zodat afnemers dit niet zelf meer hoeven te doen.
  • OData vernieuwing, er komt een nieuwe versie van OData, de huidige heeft nog een aantal ontbrekende relaties. Tevens komen er een aantal verbeterede functionaliteiten. Zo wordt het mogelijk om alleen de verschillen ten opzichte van de laatste keer op te halen (Delta’s.) en is het makkelijker te herleiden wanneer iets is verwijderd.
 • Start project aansluiten tweedekamer.nl op de API. Dit project helpt ons tevens de datakwaliteit goed in kaart te brengen en moet zorgen voor 1 centraal punt van openbare parlementaire informatie.

Houdt onze site in de gaten voor toekomstige ontwikkelingen. We horen tevens graag van jullie, dit kan via het Contact en ondersteuning formulier.