Metadata van bestanden opgeschoond

20-04-2022 16:09
Image

De metadata van de bestanden in het Open Data Portaal is met ingang van 28 april 2022 opgeschoond. Deze opschoning heeft plaatsgevonden omdat sommige bestanden gegevens bevatten waar de regels en verplichtingen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) op van toepassing zijn. Door deze update bevatten de documenten geen bestandsinformatie meer.

De bestanden zijn verder niet inhoudelijk gewijzigd. Dat betekent dat er door de opschoning geen nieuwe versies zijn van de bestanden. Wel is het advies om bestanden die voor deze opschoning zijn gedownload te verversen omdat die versies bestandsinformatie bevatten die niet noodzakelijk is en daarmee niet rechtmatig.