Informatiemodel 2.0

Binnen de informatiehuishouding van de Tweede Kamer zijn diverse entiteiten met elkaar gekoppeld. Het onderstaande informatiemodel geeft deze entiteiten en hun onderlinge koppelingen weer.

Algemeen informatiemodel van het Open Data Portaal

De entiteit Actor bestaat uit meerdere deelentiteiten. Het onderstaande informatiemodel geeft deze deelentiteiten en hun onderlinge koppelingen weer:

Algemeen informatiemodel van het Open Data Portaal

Legenda

In de onderstaande tabel is de betekenis van de verschillende elementen in de informatiemodellen weergeven:

Element Uitleg
Lijn + pijl Koppeling tussen entiteiten; de pijl vertegenwoordigt het predicaat 'naar'. In bovenstaand schema verwijst Zaak naar (0..1) Kamerstukdossier. Dit betekent dat Zaak gekoppeld is aan 0 of 1 Kamerstukdossiers.
0..n Entiteit A heeft 0 of meer koppelingen met Entiteit B.
0..1 Entiteit A heeft 0 of 1 koppeling met Entiteit B.
1 Entiteit A heeft 1 koppeling met Entiteit B.

Entiteiten

In het onderstaande overzicht vindt u de koppelingen die mogelijk zijn per entiteit. Wanneer u op een entiteit klikt wordt u doorgeleid naar de detailpagina van de desbetreffende entiteit.

Entiteit Is gekoppeld aan
Activiteit ActiviteitActor, Agendapunt, Commissie, Document, Reservering, Zaak
ActiviteitActor Activiteit, Commissie, Fractie, Persoon
Agendapunt Activiteit, Besluit, Document, Zaak
Besluit Agendapunt, Stemming, Zaak
Commissie Activiteit, ActiviteitActor, CommissieContactinformatie, CommissieZetel, DocumentActor, ZaakActor
CommissieContactinformatie Commissie
CommissieZetel Commissie, CommissieZetelVastPersoon, CommissieZetelVastVacature, CommissieZetelVervangerPersoon, CommissieZetelVervangerVacature
CommissieZetelVastPersoon CommissieZetel, Persoon
CommissieZetelVastVacature CommissieZetel, Fractie
CommissieZetelVervangerPersoon CommissieZetel, Persoon
CommissieZetelVervangerVacature CommissieZetel, Fractie
Document Activiteit, AgendapuntDocumentActor, DocumentVersie, Kamerstukdossier, Zaak
DocumentActor Commissie, Document, Fractie, Persoon
DocumentVersie Document
Fractie ActiviteitActor, CommissieZetelVastVacature, CommissieZetelVervangerVacature, DocumentActor, FractieAanvullendGegeven, FractieZetel, Stemming, ZaakActor
FractieAanvullendGegeven Fractie
FractieZetel Fractie, FractieZetelPersoon, FractieZetelVacature
FractieZetelPersoon FractieZetel, Persoon
FractieZetelVacature FractieZetel
Kamerstukdossier Document, Zaak
Persoon ActiviteitActor, CommissieZetelVastPersoon, CommissieZetelVervangerPersoon, DocumentActor, FractieZetelPersoon, PersoonContactinformatie, PersoonGeschenk, PersoonLoopbaan, PersoonNevenfunctie, PersoonOnderwijs, PersoonReis, Stemming, ZaakActor
PersoonContactinformatie Persoon
PersoonGeschenk Persoon
PersoonLoopbaan Persoon
PersoonNevenfunctie Persoon, PersoonNevenfunctieInkomsten
PersoonNevenfunctieInkomsten PersoonNevenfunctie
PersoonOnderwijs Persoon
PersoonReis Persoon
Reservering Activiteit, Zaal
Stemming Besluit, Fractie, Persoon
Vergadering Verslag
Verslag Vergadering
Zaak Activiteit, Agendapunt, Besluit, DocumentKamerstukdossier, ZaakActor
ZaakActor Commissie, Fractie, Persoon, Zaak
Zaal Reservering

Entiteiten benaderen via de API's

Alle entiteiten zijn te benaderen via de OData API en de SyncFeed API. U kunt de entiteiten op de onderstaande locaties vinden; waar ENTITEIT staat vult u de entiteit in die u nodig heeft:

  • SyncFeed: /feed?category=ENTITEIT
  • OData: /ENTITEIT

Zie hieronder een voorbeeld voor de entiteit Activiteit inclusief URL: