U bent hier

Informatiemodel 2.0

Binnen de informatiehuishouding van de Tweede Kamer zijn diverse entiteiten gekoppeld met elkaar. Om het overzicht te bewaren is ervoor gekozen om meerdere entiteiten te groeperen onder Actor. Het onderstaande informatiemodel geeft de entiteiten en hun koppelingen weer:

De entiteit Actor, te zien in het informatiemodel, bestaat uit meerdere deelentiteiten. Het onderstaande actormodel geeft deze deelentiteiten en onderlinge koppelingen weer:

Legenda:

Vierkant Entiteit
Lijn + pijl Verbinding/relatie tussen entiteiten. De pijl vertegenwoordigt de "naar" dus in bovenstaand schema verwijst Zaak naar 0..1 Kamerstukdossier. Dit betekent dat Zaak gekoppeld is aan 0 of 1 Kamerstukdossier.In OData zijn dit de "expands" (uitbreidingen): Zo is er bijvoorbeeld vanaf Zaak een expand te maken naar Besluit en vice versa.
Stippellijn Nog niet gebruikte verbinding/relatie tussen relaties.
0..n Entiteit A heeft 0 of meer relaties met entiteit B.
0..1 Entiteit A heeft 0 of 1 relatie met entiteit B.
1 Entiteit A heeft 1 relatie met entiteit B.

Onderlinge verbanden

De 2 modellen worden voor Fracties, Commissies en Personen tevens (nog gedeetelijk) gelinkt via "Redactie". In de onderstaande tabel vindt u de expands / links die mogelijk zijn per entiteit via bovenstaande modellen. Als u op de entiteit klikt, wordt u doorgeleid naar de detailpagina van de desbetreffende entiteit.

Entiteit Linkt naar
Activiteit ActiviteitActor, Agendapunt, Commissie, Document, Reservering, Zaak
ActiviteitActor Activiteit, Commissie, Fractie, Persoon
Agendapunt Activiteit, Besluit, Document, Zaak
Besluit Agendapunt, Stemming, Zaak
Commissie Activiteit, ActiviteitActor, CommissieContactinformatie, CommissieZetel, DocumentActor, ZaakActor
CommissieContactinformatie Commissie
CommissieZetel Commissie, CommissieZetelVastPersoon, CommissieZetelVastVacature, CommissieZetelVervangerPersoon, CommissieZetelVervangerVacature
CommissieZetelVastPersoon CommissieZetel, Persoon
CommissieZetelVastVacature CommissieZetel, Fractie
CommissieZetelVervangerPersoon CommissieZetel, Persoon
CommissieZetelVervangerVacature CommissieZetel, Fractie
Document Activiteit, AgendapuntDocumentActor, DocumentVersie, Kamerstukdossier, Zaak
DocumentActor Commissie, Document, Fractie, Persoon
DocumentVersie Document
Fractie ActiviteitActor, CommissieZetelVastVacature, CommissieZetelVervangerVacature, DocumentActor, FractieAanvullendGegeven, FractieZetel, Stemming, ZaakActor
FractieAanvullendGegeven Fractie
FractieZetel Fractie, FractieZetelPersoon, FractieZetelVacature
FractieZetelPersoon FractieZetel, Persoon
FractieZetelVacature FractieZetel
Kamerstukdossier Document, Zaak
Persoon ActiviteitActor, CommissieZetelVastPersoon, CommissieZetelVervangerPersoon, DocumentActor, FractieZetelPersoon, PersoonContactinformatie, PersoonGeschenk, PersoonLoopbaan, PersoonNevenfunctie, PersoonOnderwijs, PersoonReis, Stemming, ZaakActor
PersoonContactinformatie Persoon
PersoonGeschenk Persoon
PersoonLoopbaan Persoon
PersoonNevenfunctie Persoon, PersoonNevenfunctieInkomsten
PersoonNevenfunctieInkomsten PersoonNevenfunctie
PersoonOnderwijs Persoon
PersoonReis Persoon
Reservering Activiteit, Zaal
Stemming Besluit, Fractie, Persoon
Vergadering Verslag
Verslag Vergadering
Zaak Activiteit, Agendapunt, Besluit, DocumentKamerstukdossier, ZaakActor
ZaakActor Commissie, Fractie, Persoon, Zaak
Zaal Reservering

Documentatie API

De entiteiten zijn te benaderen via OData en SyncFeed. U kunt de entiteiten op de volgende locaties vinden. Waar ENTITEIT staat, vult u de entiteit in die u nodig heeft.
SyncFeed: /feed?category=ENTITEIT
OData: /ENTITEIT

Zie hieronder een voorbeeld voor de entiteit Activiteit inclusief URL:
SyncFeed: /feed?category=Activiteit

(https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/feed?category=Activiteit)

OData: /Activiteit

 (https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v4/2.0/Activiteit)