Disclaimer

Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de Tweede Kamer der Staten-Generaal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De Tweede Kamer is bezig met validatie van de data. De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Copyright

Tekst: Creative Commons CC0
Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze internetsite de Creative Commons CC0 1.0 Universal (Public Domain) verklaring van toepassing. Deze houdt in dat het is toegestaan om de inhoud van deze internetsite te delen en/of te bewerken zonder het vragen van toestemming.

Delen betreft kopiëren, verspreiden en/of doorgeven via elk medium of bestandsformaat. Bewerken houdt in remixen, veranderen en/of afgeleide werken maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. Lees meer over deze Creative Commons-licentie.

Foto's: rechtenvrij
De foto’s van Tweede Kamerleden die de API worden opgehaald, zijn rechtenvrij en mogen door derden worden gebruikt.

Vragen?

Hebt u nog vragen over het gebruik van gegevens vanaf deze internetsite? Neem dan contact op met de supportafdeling van het Open Data Portaal via het contactformulier.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.