Algemene informatie

Op dit Open Data Portaal (ODP) deelt de Tweede Kamer openbare informatie over haar werk. Veel van deze informatie is al beschikbaar op www.tweedekamer.nl. Het ODP stelt dezelfde informatie zo ruw, snel en transparant mogelijk beschikbaar. Hiervoor zijn er meerdere technische koppelingen beschikbaar op deze website, waarmee afnemers data kunnen ophalen en gebruiken voor eigen toepassingen en analyses. Het is momenteel helaas niet mogelijk voor nieuwe gebruikers om zich te registreren voor het Open Data Portaal. Informatie over de technische koppelingen die ingezet worden om de openbare parlementaire data te ontsluiten is te vinden onder het kopje 'Documentatie' of door hier te klikken.

Image
Archtitectuur van de open data van de Tweede Kamer

 

Bronsystemen en de beschikbare data

Het Open Data Portaal geeft toegang tot openbare data uit de Tweede Kamer. Deze data komt uit drie verschillende bronsystemen, te weten:

  1. Een actorensysteem gericht op de registratie van de Tweede Kamerleden. De informatie vanuit dit systeem is vanaf vergaderjaar 2012 - 2013 betrouwbaar. Oudere informatie is deels beschikbaar, maar is niet compleet en dus minder betrouwbaar.
  2. Een processysteem ondersteunend aan het werkproces van de Griffie. Informatie in dit systeem is beschikbaar vanaf vergaderjaar 2008 - 2009.
  3. Een verslagleggingssysteem voor de verslagen van vergaderingen. Verslagen zijn beschikbaar vanaf vergaderjaar 2013 - 2014.

Transparante overheid

De Tweede Kamer vertegenwoordigt de volledige Nederlandse samenleving. Dit is een publieke verantwoordelijkheid die gecontroleerd moet kunnen worden door de burgers en de media. Hierbij is het belangrijk dat iedereen over dezelfde informatie beschikt. Doordat de data van de Tweede Kamer voor iedereen toegankelijk is op het Open Data Portaal hebben burgers, bedrijven en media dezelfde informatie als Tweede Kamerleden. Door deze informatiegelijkheid heeft iedereen beter inzicht in het werk van de Tweede Kamer. Momenteel maken onder andere de volgende doelgroepen gebruik van de technische koppelingen op dit portaal:

  • Lobbyisten
  • Belangenverenigingen
  • Taalkundigen
  • Applicatieontwikkelaars

Gebruikers kunnen data ophalen met behulp van de technische koppeling, in andere woorden: een application programming interface (API). Een API is een instrument om computerprogramma’s met elkaar te laten communiceren. De verkregen data kunnen afnemers gebruiken voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of het ontwikkelen van eigen applicaties om parlementaire processen inzichtelijk te maken. Klik hier voor uitgebreide documentatie over de API's.

Hergebruik van de data

De Tweede Kamer stelt de data op het Open Data Portaal beschikbaar omdat het publieke informatie is. Aangezien het publieke informatie is, mag deze informatie ook hergebruikt worden. Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze internetsite de Creative Commons CC0 1.0 Universal (Public Domain) verklaring van toepassing. Deze houdt in dat het is toegestaan om de inhoud van deze internetsite te delen en/of te bewerken zonder het vragen van toestemming. Delen betreft kopiëren, verspreiden en/of doorgeven via elk medium of bestandsformaat. Bewerken houdt in remixen, veranderen en/of afgeleide werken maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. Lees meer over deze Creative Commons-licentie.

Ontwikkelingen van het Open Data Portaal

De Open Data API wordt periodiek verbeterd. Zo is op 1 april 2019 de Open Data API 2.0 versie live gegaan. Vergeleken met versie 1.0 levert dit een verbeterde datakwaliteit en wordt er gebruik gemaakt van nieuwere technieken om de data te ontsluiten. Ook de Open Data API 2.0 versie is inmiddels verder ontwikkeld. Gebruikers kunnen feedback geven over de werking van het Open Data Portaal via het contactformulier of de issue tracker. Deze feedback wordt vervolgens meegenomen in de doorontwikkeling van het Open Data Portaal.