U bent hier

Algemene forumregels

Op het Open Data Portaal zijn de algemene forumregels van kracht.

 • Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen bijdragen posten op het forum. Meelezen op het forum is wel mogelijk.
 • Het Open Data Portaal vindt respectvolle communicatie, de sfeer op de website en de veiligheid van bezoekers uitermate belangrijk. Daarom staat op het Open Data Portaal een aantal richtlijnen en huisregels. Deze zijn hieronder te lezen.
 • De forumredactie behoudt zich het recht voor om bezoekers de mogelijkheid tot het posten van bijdragen te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de forumredactie consequent misdragen. Ook kan de forumredactie te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, als zij dit nodig acht om respectvolle communicatie te garanderen.
 • De algemene forumregels en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden.

Richtlijnen en huisregels

 • Heeft u vragen over het forum? Raadpleeg dan eerst de Veelgestelde vragen. Voor overige vragen of klachten over het forum kunt u terecht bij de forumredactie via het contactformulier.
 • Om te registreren op het Open Data Portaal dient u in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om uw gebruikersaccount te activeren. Tevens kan het Open Data Portaal dit e-mailadres gebruiken om contact met u op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. U kunt dit aanpassen via uw profiel.
 • Gebruik één gebruikersnaam per post.
 • Kijk voordat u een forumdiscussie aanmaakt, eerst goed of dezelfde vraag niet al eens gesteld is. Als u zelf een discussie opent, maak dan één post per onderwerp aan (in totaal, dus ook niet dezelfde post op een ander forum nog een keer. Dit wordt een 'crosspost' genoemd).
 • Om het beantwoorden van de vraag zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunt u het beste duidelijk geformuleerde vragen stellen en duidelijke titels formuleren. Zet het onderwerp van uw vraag in de titel.
 • Een gebruiker van het forum neemt de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht. Dat wil zeggen dat er geen racistische, seksistische, discriminerende of pornografische bijdragen ingediend worden of uitlatingen worden gedaan die beledigend, provocerend of kwetsend zijn.
 • Het is niet toegestaan om reclame te maken of te spammen.
 • Linken naar illegale sites en/of zaken is niet toegestaan.
 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust, mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privémateriaal, zoals naw-gegevens, e-mails, chatgesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie, is niet toegestaan. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is een eigen verantwoordelijkheid.
 • Het plaatsen van enquêtes en/of marketingonderzoeken is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om anonieme proxyservers, zogenoemde anonymizers of open proxies te gebruiken om het eigen IP-adres te verhullen.
 • Aanwijzingen van de forumredactie dienen opgevolgd te worden.
 • Iets op het forum gezien wat niet door de beugel kan? Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld het dan aan de beheerder via het contactformulier. De forumredactie zal dan passende actie ondernemen.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

 • De forumredactie kan berichten zonder waarschuwing vooraf wijzigen of zelfs verwijderen.
 • Wanneer een forumpost om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, kan de beheerder deze zonder vooraankondiging sluiten.
 • De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:
  – Eerste ban: 24 uur
  – Tweede ban: 48 uur
  – Derde ban: permanent
  De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse-afdeling’ van je internetprovider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Uitzonderingen

 • Bij ‘dubbelnicken’: een tweede (alternatieve) gebruikersnaam wordt zonder waarschuwing vooraf permanent geblokkeerd. Voor de hoofdgebruikersnaam geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van dubbelnicken tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd dan wel omgezet naar een permanente ban.
 • Bij spammers: als een account enkel en alleen wordt gebruikt om te spammen (het posten van promotionele reacties/topics) dan wordt een account per direct permanent geblokkeerd.
 • Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de redactie) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP-ban uitgedeeld.
 • Wanneer u geblokkeerd wordt, zal de beheerder hier per e-mail melding van maken. Mocht u het niet eens zijn met een beslissing dan kunt u hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de forumredactie. Het standpunt van de redactie is bindend.